รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องฟอกอากาศเบ็ทเทอร์ไลฟ์BL-500พร้อมขาตั้งฟอกอากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : กป-1-ว-1506/34
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องฟอกอากาศเบ็ทเทอร์ไลฟ์BL-500พร้อมขาตั้งฟอกอากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องฟอกอากาศเบ็ทเทอร์ไลฟ์BL-500พร้อมขาตั้งฟอกอากาศ
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
  • มูลค่าเครื่องมือ : 29,000.00 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : คลังเครื่องมือรวม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-04-16 22:43:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 04:30:47