รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))

  • รหัสเครื่องมือ : กป-1-ว-1552/34
  • ชื่อเครื่องมือ : แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
  • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : คลังเครื่องมือรวม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-04-16 22:43:41

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 04:30:47