รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.กศ. 6640-005-0002/32
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
  • รุ่น : รุ่น MR 3003 Type MR 3003 SD No.540.31200.00
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
  • มูลค่าเครื่องมือ : 14,610.19 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : คลังเครื่องมือรวม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-04-16 22:43:58

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 04:30:46