รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

 • รหัสเครื่องมือ : A59-008
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : conductivity meter
 • ยี่ห้อ : Mettler
 • รุ่น : seven compact
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีสิ่งแวดล้อม
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้า ความเค็ม TDS ความต้านทานไฟฟ้า และการนำไฟฟ้า Ash
 • บริษัทที่จำหน่าย : Mettler Toledo
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อารยา ตาพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0854509642
นิตยา หวังผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
098-1609817, 093-2289376

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อารยา ตาพล 2560-10-02 15:37:57

แก้ไขล่าสุดโดย : อารยา ตาพล 2561-05-18 09:57:17