รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องสอบเทียบความดันชนิดตัวกลางเป็นแก๊ส

 • รหัสเครื่องมือ : 6695-003-0002-000001-03
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องสอบเทียบความดันชนิดตัวกลางเป็นแก๊ส
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Pnuematic Dead Weight Tester
 • ยี่ห้อ : Budenberg
 • รุ่น : 451A,454A
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2542
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,330,700.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบความดันชนิดใช้ตัวกลางเป็นแก๊ส สามารถสร้างแรงดันได้ตั้งแต่ -0.95 bar ถึง 25 bar ความถูกต้อง 0.01% of Reading โดยอาศัยการทำงานของ piston and cylinder Unit (PSU) ร่วมกับแผ่นมวลมาตรฐาน ในการสร้างความดัน
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความดัน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-23 10:27:15

แก้ไขล่าสุดโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-08-23 10:29:16