รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เกจวัดความดันแบบดิจิตัล

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-23 10:27:16

แก้ไขล่าสุดโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-08-23 10:27:25