รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ปั๊มสร้างแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง

 • รหัสเครื่องมือ : 6695-003-0002-000008
 • ชื่อเครื่องมือ : ปั๊มสร้างแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Pnuematic Pressure Test Pump
 • ยี่ห้อ : Additel
 • รุ่น : ADT916-N
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 50,290.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ปั๊มสร้างแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง แบบให้มือ สามารถสร้างแรงดันได้ตั้งแต่ -0.95 bar ถึง 40 bar
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เอ็มบี เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบความดัน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-04-23 10:27:16

แก้ไขล่าสุดโดย : ปัณฑรีย์ มุมาน 2561-08-23 10:28:33