รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม

 • รหัสเครื่องมือ : TOC-01
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : TOC Analyzer
 • ยี่ห้อ : Sakalar
 • รุ่น : Formacs HT-I
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 2,000,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : สำหรับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในตัวอย่างที่สามารถ ถูก Oxidize ไปเป็น CO2 ได้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นของเหลว และของแข็ง
 • บริษัทที่จำหน่าย : Enviscience Co., Ltd.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อาสาฬ พรหมมินต๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707550

TAG

TOC

KEYWORD

TOC

สร้างโดย : อาสาฬ พรหมมินต๊ะ 2561-06-27 10:21:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -