รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ไขมัน

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ภานุ พลายบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707550

สร้างโดย : อาสาฬ พรหมมินต๊ะ 2561-06-27 11:42:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -