รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชนนิกานต์ ทองพรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0875685001

สร้างโดย : อาสาฬ พรหมมินต๊ะ 2561-06-27 12:06:01

แก้ไขล่าสุดโดย : อาสาฬ พรหมมินต๊ะ 2561-06-27 12:07:52