รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ภานุ พลายบัว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707550

สร้างโดย : อาสาฬ พรหมมินต๊ะ 2561-06-27 12:20:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -