รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดวิเคราะห์แพลงก์ตอน

  • รหัสเครื่องมือ : 235-241461-10
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดวิเคราะห์แพลงก์ตอน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Plankton Analyzer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC 2208
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0808035960

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-04 14:11:11

แก้ไขล่าสุดโดย : -