รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปั๊มสูญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : 237-228061-2
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปั๊มสูญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Oilless rocking piston pump
  • ยี่ห้อ : Gast
  • รุ่น : 71R/72R Series
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC 2208

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0808035960

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-04 14:30:46

แก้ไขล่าสุดโดย : -