รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดจุดวาบไฟ

 • รหัสเครื่องมือ : 600200601000042
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดจุดวาบไฟ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Flash Point Tester
 • ยี่ห้อ : normallab
 • รุ่น : NPM 211
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 334,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อหาอุณหภูมิต่ำสุด ที่ทำให้ของเหลวกลายเป็นไอเพียงพอต่อการเริ่มต้นลุกไหม้เมื่อมีแหล่งจุดติดไฟ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เอส.อี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-07 14:41:34

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2563-01-06 10:06:01