รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 5 ตำแหน่ง

  • รหัสเครื่องมือ : 550801401000018
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 5 ตำแหน่ง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analytical Balance
  • ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1.ใช้ชั่งตัวอย่างฝุ่น 2.ใช้ชั่งกระดาษกรอง
  • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท METTLER TOLEDO ประเทศไทย จำกัด
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม PH 106

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong
มหาวิทยาลัยบูรพา
0990524536

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-02-22 14:36:14

แก้ไขล่าสุดโดย : manutsanan Pibanwong 2563-06-25 16:28:12