รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์

  • รหัสเครื่องมือ : ร.58-0729-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Testing Machine (Instron-UTM)
  • ยี่ห้อ : Instron
  • รุ่น : E1000
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชญานีย์ สังวาลย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-07 10:36:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -