รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ

  • รหัสเครื่องมือ : 61-0308-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Lionheart FX Automated Microscope
  • ยี่ห้อ : Biotek
  • รุ่น : Lionheart Fx
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2561
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชญานีย์ สังวาลย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-07 11:11:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -