รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครแพลท

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ชญานีย์ สังวาลย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-07 11:17:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -