รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต

 • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU6650-003-3-44-2
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Critical Point Dryer
 • ยี่ห้อ : Polaron
 • รุ่น : CPD 7501
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2540
 • มูลค่าเครื่องมือ : 400,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : - เตรียมตัวอย่างทางชีวภาพเท่านั้น - เตรียมตัวอย่างที่ต้องการส่องด้วยกล้อง SEM - ตัวอย่างแห้งโดยไม่ทำให้ตัวอย่างเสียรูปร่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท พรพล อินสตรูเมนต์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทนีย์ บุญมามีพูล
มหาวิทยาลัยบูรพา
038103042

สร้างโดย : จันทนีย์ บุญมามีพูล 2562-03-30 16:37:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -