รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล

 • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU-stereo-2
 • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stereoscope
 • ยี่ห้อ : Olympus
 • รุ่น : BX51/DP22
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2560
 • มูลค่าเครื่องมือ : 500,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับถ่ายภาพผิวของวัตถุ และส่องผ่านวัตถุชิ้นงานบาง ๆ พร้อมถ่ายภาพบันทึกเป็นไฟล์ jpec
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท สเปซเมด จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทนีย์ บุญมามีพูล
มหาวิทยาลัยบูรพา
038103042

สร้างโดย : จันทนีย์ บุญมามีพูล 2562-03-30 16:58:24

แก้ไขล่าสุดโดย : จันทนีย์ บุญมามีพูล 2562-04-29 09:27:50