รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความความเร็วลม อุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : 01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความความเร็วลม อุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Flow Anemometer
  • ยี่ห้อ : (KIMO)
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม PH 106
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong
มหาวิทยาลัยบูรพา
0990524536

TAG

Kimo

KEYWORD

KIMO

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-04-26 15:09:53

แก้ไขล่าสุดโดย : manutsanan Pibanwong 2562-04-26 15:12:44