รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น

  • รหัสเครื่องมือ : 02
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Anemometer
  • ยี่ห้อ : Testo
  • รุ่น : 425
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม PH 106
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong
มหาวิทยาลัยบูรพา
0990524536

TAG

KEYWORD

Testto 425

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-04-26 15:15:02

แก้ไขล่าสุดโดย : manutsanan Pibanwong 2563-08-24 16:53:27