รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ

 • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 024
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Print & Apply
 • ยี่ห้อ : none
 • รุ่น : EZTAGLT408
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : พิมพ์ข้อความ บาร์โค้ด วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ พร้อมทั้งปิดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ในทุกตำแหน่งตามต้องการ
 • บริษัทที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีแมค
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ยสินทร ยูงกระสันต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0896181454

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-05-13 11:55:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -