รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ

 • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 026
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Grain long tail packing machine
 • ยี่ห้อ : none
 • รุ่น : DB-388B
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : บรรจุและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบชิ้น หรือประเภทเม็ดเล็ก พร้อมทั้งมีระบบดัดแปลงบรรยากาศภายในผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษา
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท อ.ชัยวัตน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเท็ม จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ยสินทร ยูงกระสันต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0896181454

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-05-13 11:55:26

แก้ไขล่าสุดโดย : -