รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง

 • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 028
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง
 • ยี่ห้อ : none
 • รุ่น : BRL420
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : บรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำเชื่อม, น้ำมะนาว ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถบรรจุสินค้าที่มีความร้อนสูงได้
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท อ.ชัยวัตน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเท็ม จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ยสินทร ยูงกระสันต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0896181454

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2562-05-13 11:55:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -