รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

 • รหัสเครื่องมือ : RF001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : RF Technology
 • ยี่ห้อ : RF
 • รุ่น : RFPP001
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 16,756,200.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : กำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารแก่ผู้ประกอบการ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF TECHNOLOGY PILOT PLANT)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มงคล อินถาใจยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0882996092
วทัญญู แสนโภชน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
065-0096399

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-17 10:59:00

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-07-18 10:54:38