รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องซีลสุญญากาศ รุ่น DZ-500

 • รหัสเครื่องมือ : RF002
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องซีลสุญญากาศ รุ่น DZ-500
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum Sealer Machine Model DZ-500
 • ยี่ห้อ : i-pack
 • รุ่น : DZ-500
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 35,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : บรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท หัวเหรียญ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF TECHNOLOGY PILOT PLANT)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มงคล อินถาใจยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0882996092
วทัญญู แสนโภชน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
065-0096399

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-17 11:02:42

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-06-18 09:52:42