รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องสอบเทียบกระบวนการแบบเที่ยงตรงสูง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0-2872-5281-2 ต่อ 214

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-05-20 12:14:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -