รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องสอบเทียบกระบวนการแบบเที่ยงตรงสูง

 • รหัสเครื่องมือ : FLUKE 7526A
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องสอบเทียบกระบวนการแบบเที่ยงตรงสูง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : 7526A Precision Process Calibrator
 • ยี่ห้อ : FLUKE
 • รุ่น : 7526A
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2561
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ตั้งค่าและกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง , กระแสไฟฟ้ากระแสตรง , ค่าความต้านทาน , จำลองค่าอุณหภูมิในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าได้
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0-2872-5281-2 ต่อ 214

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-05-20 12:14:39

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-06-27 17:33:12