รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อาสาฬ พรหมมินต๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024707550

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-05-29 15:48:20

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-02-28 11:25:39