รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องสำรองไฟฟ้า

 • รหัสเครื่องมือ : 4310-007-01/55/00012-3020000
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องสำรองไฟฟ้า
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องสำรองไฟฟ้า
 • ยี่ห้อ : -
 • รุ่น : 10Kva
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-06-20 13:32:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -