รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

 • รหัสเครื่องมือ : 4430-003-01/55/00002-3020000
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
 • ยี่ห้อ : JENWAY
 • รุ่น : 3030
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 584,000.00 บาท
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : เนรัญชลา ชุปวา 2562-07-01 13:49:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -