รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Micropipettor

  • รหัสเครื่องมือ : 6270-003-09/55/00040-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : Micropipettor
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipettor
  • รุ่น : รุ่น ขนาด8ช่อง
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
  • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : เนรัญชลา ชุปวา 2562-07-01 14:15:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -