รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Auto Pipette

 • รหัสเครื่องมือ : 6270-003-09/55/00084-3020000
 • ชื่อเครื่องมือ : Auto Pipette
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Auto Pipette
 • ยี่ห้อ : Biopette
 • รุ่น : P3960-2A
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : เนรัญชลา ชุปวา 2562-07-01 14:25:00

แก้ไขล่าสุดโดย : supicha thaimanee 2562-11-14 10:37:26