รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ปั๊มดูดอากาศ

 • รหัสเครื่องมือ : 3920-005-02/56/00002-3020000-01107
 • ชื่อเครื่องมือ : ปั๊มดูดอากาศ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ปั๊มดูดอากาศ
 • ยี่ห้อ : RAE SYSTEM
 • รุ่น : PISTON
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2556
 • มูลค่าเครื่องมือ : 2,390.00 บาท
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2562-07-03 11:19:31

แก้ไขล่าสุดโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2562-08-23 11:46:11