รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ปั๊มลม

  • รหัสเครื่องมือ : 3920-005-05/61/00001-3020000-3020400
  • ชื่อเครื่องมือ : ปั๊มลม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ปั๊มลม
  • ยี่ห้อ : PUMA
  • รุ่น : PP-23
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2561
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-07-03 11:24:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -