รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดและรับสัญญาณไมโครเวฟ

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-002-09/58/00002-3020000-320400
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดและรับสัญญาณไมโครเวฟ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดและรับสัญญาณไมโครเวฟ
  • ยี่ห้อ : PASCO
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-07-03 11:29:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -