รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก

  • รหัสเครื่องมือ : 5805-001-01/39/48-320000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก
  • ยี่ห้อ : ANDERSEN
  • รุ่น : GS
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-07-03 11:32:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -