รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าซาวด์

  • รหัสเครื่องมือ : 3620-010-05/55/00001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าซาวด์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วยอัลตร้าซาวด์
  • ยี่ห้อ : Aloka
  • รุ่น : Prosound 3500SX
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-07-03 11:43:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -