รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

 • รหัสเครื่องมือ : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Spectrophotometer
 • ยี่ห้อ : Biotek
 • รุ่น : Epoch
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2560
 • มูลค่าเครื่องมือ : 530,000.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัทอาร์โอเทคโนโลยี่ส์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-917551

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-08-07 14:22:56

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-12 15:40:07