รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-917551

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-08-07 14:22:56

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-09-05 16:10:06