รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความจุปอด

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-043-08/55/00001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความจุปอด
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดความจุปอด
  • ยี่ห้อ : Riester
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-16 11:17:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -