รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-001-17/42/002-320000-01117
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
  • ยี่ห้อ : GEA Aeromatic Fielde
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-16 11:25:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -