รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดเครื่องมือสร้างความดันมาตรฐาน

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-002-01/58/00003-3020000-320400
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเครื่องมือสร้างความดันมาตรฐาน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ชุดเครื่องมือสร้างความดันมาตรฐาน
  • ยี่ห้อ : ADDITEL
  • รุ่น : ADT912-Nสร้างความดันต่ำมาตรฐาน
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-16 11:30:47

แก้ไขล่าสุดโดย : supicha thaimanee 2563-01-15 09:08:38