รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดควบคุมปั๊มน้ำ

  • รหัสเครื่องมือ : 4140-001-01/56/00014-3020000-10201
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดควบคุมปั๊มน้ำ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ชุดควบคุมปั๊มน้ำ
  • ยี่ห้อ : HITACHI
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-16 11:36:44

แก้ไขล่าสุดโดย : -