รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Pump-Water

  • รหัสเครื่องมือ : 3920-005-11/60/00003-3020000-11000
  • ชื่อเครื่องมือ : Pump-Water
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Pump-Water
  • ยี่ห้อ : Panlab
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

KEYWORD

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-23 11:04:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -