รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบสูญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : 4110-001-16/54/004-3020000-1123
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบสูญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ตู้อบสูญญากาศ
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-23 11:07:23

แก้ไขล่าสุดโดย : -