รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0-2872-5281-2 ต่อ 214

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-09-28 10:16:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -