รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Gas Chromatography Mass Spectrometry

  • รหัสเครื่องมือ : 7890B/5977
  • ชื่อเครื่องมือ : Gas Chromatography Mass Spectrometry
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography Mass Spectrometry
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง Chromatography
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Khwanjai Nimduang
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0872925817

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-06 13:28:11

แก้ไขล่าสุดโดย : -