รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Critical Point Dryer

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Khwanjai Nimduang
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0872925817

TAG

KEYWORD

เครื่องมืออื่นๆ

Critical Point Dryer Sputter Coater
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-06 13:41:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -