รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Sputter Coater

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
0808035960

TAG

KEYWORD

เครื่องมืออื่นๆ

Critical Point Dryer Sputter Coater
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-10-06 13:42:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -