รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความอ่อนตัว

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-037-09/55/00001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความอ่อนตัว
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดความอ่อนตัว
  • ยี่ห้อ : Acuflex1
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : สุพิชชา ไทยมะณี 2562-11-06 13:17:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -